ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2022

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Παραδοσιακοί χοροί

ΔΕ 04/7 στις 21:00

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΔΟΔΟΣ

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ**

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΧΟΡΟΠΑΙΓΝΙΟ»

Παλιός Σταθμός Τρένου ΔΚ Διονύσου